با حضور استاد احمد عابدی

به همراه گزارش تصویری

همزمان با ایام ولادت امام رضاصادق علیه السلام تعدادی از طلاب مدرسه علمیه شهیدصدوقی(ره) توسط آیت الله عابدی ملبس به لباس روحانیت شدند.

سه شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۲، مدرسه علمیه شهیدصدوقی(ره)، واحد۲

گزارش تصویری: