گفت و گوی خبرگزاری حوزه، با حجت الاسلام والمسلمین احمد عابدی درباره

* پیرامون چهره علمی، عرفانی و فلسفی علامه حسن زاده آملی، واژه و عناوین متعددی بیان شده که مهم‌ترین عنوان، ذوالفنون است. اگر امکان دارد توضیحی درباره این عنوان و همچنین سیره زندگی ایشان بفرمایید. لقب ذوالفنون بودن برای آیت … ادامه