روایتگر زندگی و مجاهدت معلم شهید مصطفی عسکری

این مستند با روایتگری، استاد احمد عابدی، سردار حاج محسن موحدی، سردار محمد رئوفی نژاد، آقایان مرتضی سرهنگی، محسن ظریفی نیا، مجتبی عسکری، محسن ولیخواه و خانم زینب عسکری مومن زاده در تاریخ جمعه بیستم بهمن ماه ۱۴۰۲ از شبکه … ادامه