شماره تماس دفتر: ۳۷۷۴۱۷۰۲-۰۲۵

شماره همراه دفتر: ۰۹۱۰۲۳۳۱۳۴۱

——————————————————————————————————-

آدرس: قم، بلوار امین، کوچه ۱۷، بعداز فرعی اول، اولین درب، کتابخانه تخصصی فلسفه و کلام

——————————————————————————————————————

ساعت مراجعه و تماس با دفتر استاد، هر روز بجز تعطیلات رسمی، از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح می‌باشد.