پایگاه اطلاع رسانی دفتر استاد احمد عابدی، به همت تعدادی از دوستان و طلاب و تحت نظر دفتر ایشان، جهت استفاده و دسترسی بیشتر شاگردان و علاقمندان اقدام به نشر اخبار، دروس، بیانات و تألیفات آن استاد گران قدر در این پایگاه نموده است.

از نظرات و نقدهای سازنده شما عزیزان استقبال خواهیم کرد.