به همراه گزارش تصویری

طلاب مدرسه علمیه حقانی روز یکشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۲، در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) با استاد احمد عابدی دیدار کردند.

پاسخ دهید