پیغمبر هفت سد برای مردم ساخت

پیغمبر نه چاه با دستان خود حفر کرد

در آستانه سالگرد میلاد حضرت پیامبر صلوات الله علیه؛ استاد احمد عابدی در برنامه این شبها حضور یافتند

استاد احمد عابدی در بخشی از سخنان خود درباره حضرت محمد(ص)در برنامه این شب ها نکات ویژه ای را درباره خدمات پیامبر(ص) در عمران و آبادانی دوران خود، بیان کرد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام احمد عابدی بیان داشت:پیغمبر فقط درس اخلاق نمیداد و خود بسیار زحمت میکشید پیغمبر هفت سد برای مردم ساخت تا از ورود سیل جلوگیری کند و نه چاه با دستان خود حفر کرد .

زمین هایی را در مدینه خریداری میکرد وبه مردمی که توانایی نداشتند میسپارد و میفرمود: تا سه سال اگر روی این زمینها کار کردین این زمین برای شما میشود و اگر متوجه میشد که آن شخص نمیتواند از زمین استفاده کند مردم را به کمک ایشان میفرستاد..

و حضرت علی (ع) در دوران جنگ برای همه مردم کوفه خانه ساخت و به خانه همه مردم آب رساند در حالیکه بنی امیه برروی زمین ها کاخ میساختند اما از آن استفاده نمیکردند.