سخنرانی استاد احمد عابدی در مراسم

چهلمین سالگرد ارتحال مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی، مراسم باشکوهی با حضور جمع کثیری از علماء، اساتید و طلاب حوزوی در دارالقرآن علامه برگزار شد.

به مناسبت چهلمین سالگرد ارتحال مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی، مراسم باشکوهی با حضور جمع کثیری از علماء، اساتید و طلاب حوزوی و با سخنرانی آیات عابدی، تحریری و عبدالهیان در دارالقرآن علامه برگزار شد.

آیت الله عابدی مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با اشاره به شخصیت مفسر بزرگ اسلام اظهار داشت: علامه فیلسوف بزرگ و جامع است، حقیقتاً هیچ کتابی در دنیای اسلام در حوزه های مختلف تاثیرگذار تر از المیزان نبوده و این کتاب برکات فراوانی داشته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به اینکه علامه نگارش المیزان را برخود واجب می دانست، ابراز کرد: برای نوشتن این کتاب هیچکس به او کمک نکرده است و برای آن کاغذ را هم به سختی فراهم کرده و با چنین شرایط دشواری این کتاب گرانبها و ارزشمند را به رشته تحریر در آورده است.

ایشان تصریح کرد: این مجلس مزین به نام علامه حسن زاده نیز است، کسی که بیش از ۱۳۰ کتاب تالیف کرده و این بزرگ مرد در علوم مختلف صاحب نظر بود و در عین حالیکه عالم، مجتهد و صاحب نظر در علوم بود، همانند استادشان علامه طباطبایی زاهد بودند.

پاسخ دهید