به همراه گزارش تصویری

طلاب حوزه علمیه بناب روز چهارشنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۱، در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) با استاد احمد عابدی دیدار کردند.

پاسخ دهید